Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Zelení: vítáme zrušení celé „změny 1000“ pražského územního plánu

Tisková zpráva klubu pražských zastupitelů Strany zelených

Klub zastupitelů hlavního města Prahy za Stranu zelených vítá rozhodnutí soudu, který zrušil v celém rozsahu opatření obecné povahy č. 1/2008, kterým byla vyhlášena změna Z1000/00 Územního plánu Prahy. Zastupitelé Strany zelených byli v červnu 2008 jediní, kdo tuto změnu nepodpořili. Zrušená
změna, která plošně měnila původní územní plán, obsahovala mj. vymezení staveb, které jsou součástí Pražského (silničního) okruhu v úseku Ruzyně – Březiněves a dále rozšíření letiště Ruzyně o paralelní vzletovou a přistávací dráhu. Obě tyto stavby zelení považují za škodlivé pro město a jeho obyvatele.

Předsedkyně klubu Strany zelených Petra Kolínská k tomu uvedla: „Při projednávání příštích změn územního plánu již vedení města nebude moct přehlížet námitky a zájmy dotčené veřejnosti. Budeme připraveni připomenout tento precedens pokaždé, když budou názory odborníků i veřejnosti brány na
lehkou váhu a když se navrhovatel bude spoléhat jen na svou nadpoloviční většinu v zastupitelstvu.“

Zastupitelka Zuzana Drhová rozsudek komentovala slovy: „Praha v nejbližších letech připravuje zcela nový územní plán pro celé území hlavního města. Věřím, že si zodpovědní politici vezmou z rozsudku Nejvyššího správního soudu ponaučení a nebudou kritizované chyby opakovat. Územní plán má být
společenskou dohodou mezi vedením města a občany o uspořádání a využívání území. Má mít dlouhodobou platnost a z toho důvodu je nutné do jeho přípravy zapojit co nejširší veřejnost.“

Při projednávání návrhu změny 1000 v Zastupitelstvu hlavního města v červnu 2008 k tomu zastupitelka Zuzana Drhová uvedla: „Změně 1000 se obecně vytýkala velká nepřehlednost a nedohledatelnost změn, ke kterým dochází, (. .) Mohu upozornit na některé změny, které změna 1000 zanáší a s nimiž nelze souhlasit. Zmíním pouze jednu změnu – 939/05, která se týká nové letové dráhy na Letišti Praha-Ruzyně, kterou tato změna potvrzuje, přestože jde o velmi problematickou věc, kdy byla tato změna schválena ZHMP navzdory výhradám přilehlých městských částí. Toto rozhodnutí také v r. 2006 zpochybnil Nejvyšší správní soud, který toto rozhodnutí zrušil, protože nebyly dostatečně vzaty v úvahu námitky fyzických i právnických osob, které budou dotčeny výstavbou této dráhy, a to zejména hlukem.
Z toto pohledu je důležité, že tato změna 1000 nebyla posuzována z hlediska dopadu na životní prostředí, což podle platného zákona by měla být. To jsou základní námitky, proč tuto změnu nepodpoříme.“

Příloha: Z odůvodnění Nejvyššího správního soudu

  • V návrhu byla změna Z1000/00 označena jako revize ÚP s cílem formálních změn a zpřehlednění územního plánu. Vyhlášené opatření ale obsahovalo změny funkčního využití ploch, které nebyly řádně projednány.

  • Zastupitelstvo HMP se neřádně vypořádalo se všemi podanými připomínkami a námitkami a nerozhodlo o všech.

  • Nebyly respektovány připomínky a stanoviska dotčených orgánů a nadřízeného orgánu územního plánování.

  • Nebylo provedeno posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA).

  • Nebyly posouzeny synergické a kumulativní vlivy na životní prostředí obou dopravních záměrů – zejména na území Suchdola.

  • Záměry rozšíření letiště a umístění silničního okruhu do zastavěného území by způsobily nadlimitní hlukovou zátěž ve stávající zástavbě.


Kontakt:
Petra Kolínská, předsedkyně Klubu zastupitelů SZ v ZHMP, gsm: 776 552 022, email: petra.kolinska@zeleni.cz
Zuzana Drhová, zastupitelka SZ v ZHMP, gsm: 777 230 356, email: zuzana.drhova@ecn.cz

NDU z.s.,
2008-11-03
přečteno 4409x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist