Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


TOP09 Praha 8: Jak bychom postupovali při stavbě nové radnice Prahy 8?

TOP 09 Praha 8 | Matěj Fichtner, Petr Kocourek | www.naseosmicka.cz

http://www.naseosmicka.cz/aktualne/jak-bychom-postupovali-pri-stavbe-nove-radnice-prahy-8/

Představitelé současné radnice v čele se starostou Noskem (ODS) se nám snaží namluvit, že jiný postup a způsob stavby radnice než ten, který zvolili, neexistuje. Opak je však pravdou. Dovolte nám proto, abychom zde v několika málo bodech nastínili způsob, jakým bychom v TOP 09 k této problematice rámcově přistupovali, pokud bychom byli v roli těch, kteří o stavbě nové radnice rozhodují.

A/ Současný stav a prognóza

Nejprve je třeba zmapovat místa, kde jsou v současnosti poskytovány občanům služby (front office) a místa, kde probíhá administrativní činnost úřadu (back office). Dále vypracovat souhrnnou provozně-nákladovou analýzu, ze které by jednoznačně vyplynulo, kolik stojí provoz radnice v současnosti a z čeho přesně se jednotlivé nákladové položky skládají. Taktéž je třeba zmapovat, na jak velkém prostoru v současnosti úřad pracuje a zda je tato výměra do budoucna vyhovující či nikoliv.

B/ Záměr a studie proveditelnosti

Vyvstane-li z předchozího kroku potřeba stavby nového objektu, měl by být definován stavební program plánovaného objektu tj. základní parametry - struktura a plošné požadavky budoucího provozu, využití prostorů, definování uživatelských standardů (kancelářského místa, kontaktních míst, zázemí objektu, technického vybavení, požadavků na budoucí provozní náklady objektu atd.).

Na základě stavebního programu zpracovat vyhledávací studii, pro zvolení strategického a vhodného umístění objektu. Součástí musí být i analýza možných negativních/pozitivních dopadů z umístění a provozu objektu na vybrané místo. Zvolené hodnocení pomocí SWOT analýzy.

Na základě hrubé objemové zastavovací studie by byl určen hrubý předběžný odhad stavebních nákladů stavby, dále navrženy možné zdroje financování, doba návratnosti a základní struktura nákladů a případných výnosů z takto plánované potenciální investice. Tyto hodnoty by byly určeny pomocí průměrných cen staveb a porovnáním s podobnými realizacemi srovnatelných objektů, cen nájmů srovnatelných prostor a služeb ve srovnatelné lokalitě s ohledem na očekávaný vývoj trhu.

C/ Zdroje

Na základě takto zpracované studie proveditelnosti by mělo být rozhodnuto o lokalitě, způsobu financování (zda vlastní investice či např. formou PPP) a dalším postupu přípravy realizace stavby.

D/ Diskuse a odsouhlasení finálního záměru

Takto připravený záměr, tedy finanční analýza projektu s připravenými zdroji k jeho stavbě, by měl být přednesen na zastupitelstvu a prezentován širší veřejnosti. Měl by být poskytnut dostatek času pro diskusi a zúčastněným stranám možnost ovlivnit konečné znění záměru. Po uzavření diskuse by mělo finální záměr odhlasovat zastupitelstvo.
Závěry z této studie by měly být profesionálně (PR) prezentovány širší veřejnosti např. pomocí Memoranda o výstavbě apod.

E/ Architektonická soutěž

Na základě projednání záměru v ZMČ a dopracovaného stavebního programu finálního záměru by měla proběhnout veřejná architektonická soutěž dle Soutěžního řádu České komory architektů, nebo ještě lépe i soutěž mezinárodní (pro větší prezentaci záměru apod.) pro nejlepší architektonický, případně i urbanistický koncept řešení a návrhu nové budovy MČ. Byl by určen budoucí vzhled a dispoziční uspořádání objektu, vizualizace, model. Výsledky soutěže by MČ použila pro další propagaci, prezentaci záměru a PR.

F/ Stavební projekt

Na základě výsledků soutěže a spolupráce s autory vítězného návrhu, dle zákona o zadávání veřejných zakázek výběrové řízení na zpracování dalších výkonových fází projektu a přípravy realizace stavby, tj. zpracování (vykreslení) do podoby konkrétní projektové dokumentace stavby.

G/ Veřejná soutěž, zhotovení stavby

Na základě projektu, územního rozhodnutí a stavebního povolení by stavební společnosti v této fázi soutěžily o cenu za kompletní zhotovení stavby, včetně záruk za provedení stavebního díla, tj. nabízely by konkrétní ceny za již jasnou podobu stavby na základě projektu a příslušných povolení. Předpokládá se dodání stavby na klíč tj. s prvním vybavením stavby.
Po výběru dodavatele stavby na základě ceny, by autor návrhu spolu s projektantem a nezávislým auditorem (technickým dozorem investora) dozoroval správnost, postup a termíny průběhu provádění stavby, včetně dodržování navržených a dohodnutých technologických postupů.

H/ Služby a provoz

Během stavebních prací by byla na základě předložených nabídek (opět dle zákona o zadávání veřejných zakázek) vybrána společnost, která úřad přestěhuje a bude po předání stavebního díla zajišťovat technický provoz, údržbu a ostrahu objektu (facility management) a případně i další služby provozního charakteru.

Závěrem

Po celou dobu přípravy a realizace, jako i ke všem výše uvedeným bodům, by měl být vždy zpracován nezávislý oponentní posudek, který by ověřil reálnost a životaschopnost závěrů, které byly navrženy, případně již realizovány.

Pokud by byl projekt nové radnice řízen uvedeným způsobem, byl by transparentní, levný, odrážel by reálné a aktuální cenové hladiny na trhu. Všechny zainteresované strany, včetně občanů, zastupitelů i úředníků, by měly možnost se k projektu vyjádřit. Zvolený postup by vedl k úsporám a spokojenosti.

Matěj Fichtner, Petr Kocourek
TOP 09 Praha 8

NDU z.s.,
2010-10-22
přečteno 4354x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist