Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ

UR 518-519


UR 518-519

Téma: Rubrika:  HledejZrušit


 • Zastavení územního řízení na okruh Prahy - 518, 519
  Magistrát hl. m. Prahy zastavil územní řízení na okruh (SOKP stavby 518 Ruzyně-Suchdol, 519 Suchdol- Březiněves) přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry!


 • Vyjádření k odvoláním proti územnímu rozhodnutí
  Věc: Vyjádření k odvoláním proti územnímu rozhodnutí č.j.S-MHMP 45912/2007/OST z 28.8.2008 dle vyrozumění č.j.S-MHMP 542781/2008/OST/Fr Účastník řízení: Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická


 • Odvolání proti územnímu rozhodnutí
  Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 518 Ruzyně - Suchdol a stavba 519 Suchdol - Březiněves. Každý, kdo podal odvolání v řádném termínu, může své odvolání


 • Vyjádření k odvolání MČ Dolní Chabry k neřádnému termínu 7 dní na podání připomínek k doplněné dokumentaci
  MHMP OST vyzývá účastníky řízení, aby se vyjádřili k odvolání MČ Dolní Chabry k neřádnému termínu 7 dní na podání připomínek k doplněné dokumentaci, což proběhlo v srpnu. Účastníci řízení se mohou k jeho


 • Územní rozhodnutí ke stavbám SOKP 518 a 519 vydáno - jak podat odvolání!
  Stavební odbor MHMP vydal v pátek 29.8. územní rozhodnutí ke stavbám SOKP 518 a 519. Rozhodnutí je na úřední desce vyvěšeno do 13.9. a lhůta pro odvolání je 15 dnů od sejmutí. Návod jak podat odvolání a vzor


 • Oznámení občanů o vstupu účastníků do územního řízení o umístění staveb SOKP č. 518 a č. 519
  Důležitá informace pro majitele nemovitosti/ pozemku, která se nachází v katastrálním území Dolní Chabry, Čimice, Ďáblice nebo Suchdol. Vážení spoluobčané, pokud chcete být informováni o územním řízení,


 • Prohlášení k dopravnímu řešení pražské severozápadní aglomerace
  21.5.2008 | 6 občanských sdružení Reakce občanských sdružení na Výzvu zástupců samospráv obcí navazujících na severozápadní úsek SOKP.


 • Otevřený dopis řediteli Magistrátu - Jan Bubela
  Jan Bubela | Praha, 15. května 2008 Vážený pane řediteli, dostal jsem do rukou několik Vašich odpovědí na stížnosti účastníků řízení staveb SOKP 518 a SOKP 519, m.j. občané, zástupci MČ a starostové. Po


 • Výběr z Chaberského zpravodaje
  Chaberský zpravodaj - březen - duben 2008.


 • Stížnosti řediteli Magistrátu hlavního města Prahy včetně odpovědí
  Stížnosti ohledně veřejného ústního jednání ve věci SOKP stavba 519.


 • Stížnost MHMP Odbor stavební
  Žádáme tudíž o neprodlené doplnění protokolu ze dne 17.3.2008 o námitku podjatosti dle formulace JUDr. Obšnajdra a zaslání písemného potvrzení s doplněným protokolem.


 • Otevřený dopis primátoru hl. m. Prahy MUDr. Pavlu Bémovi
  Vážený pane primátore, jako účastníci řízení ve věci územního řízení, spisová zn. S-MHMP 45912/2007/OST/Št. – SOKP stavba 519 jsme byli 19.3.2008 paní ing. Souralovou ze stavebního odboru MHMP osobně vyzváni,


 • Záznam z jednání na stavebním odboru MHMP 31.3.2008 - aktualizace
  31.3.2008 v 9:00 h, v původně domluveném termínu pokračování veřejného ústního jednání, se na stavebním odboru Magistrátu sešlo přes 30 účastníků řízení. Záznam z tohoto jednání je v příloze. foto: Jan


 • Otevřený dopis obyvatelky Suchdola úředníkům magistrátu
  Vážení úředníci stavebního odboru Magistrátu hlavního města Prahy, pane inženýre Jiří Štětino, paní magistro Jano Fraňková, pane inženýre architekte Jane Cachu, paní inženýrko Ivano Souralová, paní doktorko


 • Popis veřejného ústního projednání stavby 519


 • Ministerstvo pro místní rozvoj: Podnět k výkonu dohledu ve věci vedeného správního řízení O územním rozhodnutí
  Jako účastníci řízení ve smyslu § 85 Stavebního zákona 183/2006 sb. podáváme podnět příslušnému vykonavateli státní správy dozorového charakteru ve výše uvedené věci, aby neprodleně přezkoumal průběžnou


 • Stížnost na vedení ústního jednání ve věci územního řízení o umístění stavby Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně - Suchdol
  Vážený pane řediteli, jsme občané, kteří se cítí být velmi a zásadně dotčeni plánovanou variantou J silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol, a na základě této skutečnosti jsme si na včerejšek


 • Popis veřejného ústního projednávání stavby 518


 • Námitky ve věci územního řízení o umístění staveb 518 a 519
  Námitky k doplněnému návrhu a doplněné dokumentaci pro územní řízení staveb SOKP 518 a 519 (a řízení o ochranném hlukovém pásmu) dle výzvy ze dne 22.7.2008 Námitky k doplněné dokumentaci k územnímu řízení Námitky


 • Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březněves - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
  Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), který si vyhradil pravomoc stavebního úřadu podle § 17 odst. 1 zákona č.


 • UŽIVATEL

  Uživatel: Heslo:


  Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

  Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
  MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
  MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
  Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
  Zeleni-Strana zelených v Praze 8
  Praguewatch.cz-Praha pod lupou
  Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
  Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist