Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


TZ k novele zákona o ochraně veřejného zdraví

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve středu 20. května 2015 ve 3. čtení bude projednávat novelu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která také upravuje podmínky ochrany obyvatel před hlukem.

V průběhu projednávání tohoto zákona byly předloženy i některé zásadní pozměňovací návrhy, které oproti původní novele zákona předložené Ministerstvem zdravotnictví bohužel snižují ochranu obyvatel před hlukem z dopravních staveb. Například byl zcela vypuštěn požadavek na hodnocení zdravotních rizik před vydáním časově omezeného povolení provozu stavby s nadlimitním hlukem a nově by také mělo být umožněno požádat o časově neomezené povolení dopravních staveb s nadlimitním hlukem.

Dopady těchto pozměňovacích návrhů jsou následující:

- nebudou vyhodnocena zdravotní rizika pro obyvatele. Bez tohoto hodnocení nelze ani porovnat náklady na případná protihluková opatření se zdravotními riziky pro obyvatele;

- zrušení ochrany před nadměrným hlukem až pro 1 milion obyvatel ČR;

- po vydání časově neomezeného povolení (výjimky) provozovat stavbu již nebude důvod se zabývat hlukovou zátěží obyvatel v okolí staveb, které překračují hygienické limity hluku;

- bude možné udělit trvalé výjimky na všechny hlavní komunikace, dálnice, železnice, letiště bez ohledu na to, zda hluk z těchto staveb bude způsobovat zdravotní problémy obyvatelům;

- investoři se nebudou snažit o stavby šetrné k životnímu prostředí. Raději prokáží, že nejsou schopni dodržet hlukové limity, aby dostali výjimku, než aby budovali protihluková opatření.

Uvedené pozměňovací návrhy snižují v konečném důsledku ochranu obyvatel před hlukem, což je v rozporu s cílem směrnice Evropského parlamentu č. 2002/49/EU, která požaduje snižování hlukové zátěže obyvatel. Takového cíle však trvalými výjimkami a vypuštěním hodnocení zdravotních rizik Česká republika nedosáhne. Negativní dopady uvedených změn se týkají dopravních staveb připravovaných, dokončených i staveb ve zkušebním provozu.

Pozitivní zprávou pro obyvatele v okolí letišť je pozměňovací návrh poslankyně Ing. Věry Kovářové (STAN), který oproti původnímu návrhu novely zákona navrhuje v § 31 zachovat současnou úlohu krajských hygienických stanic při vyhlašování ochranných hlukových pásem v okolí letišť. Ochranná hluková pásma by tak měla být i nadále vyhlašována pouze po dohodě s hygieniky, kteří posoudí zdravotní rizika obyvatel a stanoví podmínky provozu. Tento pozměňovací návrh byl při projednávání podpořen sněmovním zdravotním výborem i Ministerstvem zdravotnictví.

Ve středu 20. května se od 8.30 hodin před vchodem do poslanecké sněmovny koná happening občanských iniciativ, které protestují proti zvyšování hlukové zátěže, jež ohrožuje naše zdraví.

Protihluková iniciativa - Nad Draháňským údolím - Občané proti hluku a emisím

V Praze 19. května 2015

Kontakt pro média:
Petra Šubrtová (734 760 730) - Pavel Beneš (739 911 168) -  www.drahan.chabry.cz

NDU z.s.,
2015-05-19
přečteno 2424x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist