Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Vyjádření iniciativy Za rozumný okruh Prahy

ke stavbám SOKP 511, 518 a 519 pro sdružení občanských spolků  Zelený kruh pro účely jednání s MD a MŽP o problematice starých posouzení EIA dle z. č. 244/1992 Sb.

Vážení,

podklady,  vstupní informace a dokumenty  procesu EIA na stavby Silničního okruhu kolem Prahy, úseky SOKP 511, 518 a 519  jsou nejméně  15 let staré a tudíž vesměs zcela neaktuální. Např. odhady/výpočty dopravních intenzit se od té doby zvýšily i o stovky % (základní vstup pro hlukové/rozptylové studie)! Došlo ke změnám v území - např. vyhlášení EVL Natura 2000 (+++viz pozn. dole), na řadě míst vznikla nová bytová výstavba. Od r. 2000 - 2002 se změnily předpisy - stavební,  o ochraně ŽP, hygienické limity (několikrát se novelizoval  zákon o ochraně ovzduší, měnily se hlukové limity apod.).  Podle z. č. 244/1992 Sb. se nehodnotily dopady záměru na lidské zdraví (HIA), což je jeden ze zcela zásadních nedostatků v případě dálničního okruhu vedeného obytnou zástavbou.

 

V důsledku salámové metody při přípravě a posuzování staveb nebyly řádně posouzeny vlivy staveb souvisejících (např. minimální provázanost dokumentací EIA pro stavbu SOKP 511 a na ni přímo navazující stavbu I/12 R1-Úvaly (tato má rovněž stanovisko EIA dle z. č. 244/1992 Sb. - stejný problém) . Proto vidíme jako zcela nepřijatelné, aby závěry procesů EIA , které jsou dnes pro svou zásadní neaktuálnost v přímém rozporu s principy materiální pravdy, byly jen  jaksi potvrzovány a stanoviska MŽP formálně verifikována, aniž by proběhla nová řádná vyhodnocení EIA podle současné legislativy.

 

Dokumentace a posudky EIA k výše vyjmenovaným stavbám navíc vůbec neexistují v elektronické podobě, což již řadu let velmi silně komplikuje občanům dotčených území se s nimi seznámit a k jejich obsahu se vyjadřovat, proto ani toto vyjádření není podrobnější. Existuje pouze omezený počet výtisků těchto materiálů, v minulosti byly dostupné alespoň ve veřejné knihovně MŽP, po jejím zrušení lze o nahlédnutí žádat v archivu MŽP, což rozhodně není přijatelný způsob jak se s dotyčnou dokumentací a posudkem může seznámit širší veřejnost. S ohledem na stáří dokumentací a posudků lze říci, že jejich obsah z minulosti zná a může jej komentovat skutečně jen nepatrná část dotčené veřejnosti, což je s ohledem na význam těchto staveb a jejich dopady na životní prostředí rovněž nepřijatelné.

 

Žádáme u těchto staveb (celé nedokončené části okruhu Prahy) nové kompletní posouzení v procesu EIA, včetně posouzení variant těchto staveb. V roce 2014 ministerstvo dopravy nechalo zpracovat vyhledávací studii na trasu dokončení SOKP Středočeským krajem. Žádáme, aby trasa vzešlá z této vyhledávací studie (tzv. Regionální) byla zahrnuta do posuzování jako variantní řešení.

 

Do přílohy přidáváme text dokumentující historii přípravy SOKP a rovněž mapu, na níž je zjevné, jak se Praha rozrůstala, zatímco plán na okruh to nereflektoval, což vedlo k současné absurdní situaci, kdy je bez veřejné diskuze prosazována silně zastaralá varianta, nyní vedená skrz Prahu.

Za občanské spolky sdružené v „Iniciativě za rozumný okruh Prahy"

Ing. Jaroslav Korf, Nad Draháňským údolím, z.s.

JUDr. Petra Šubrtová, Zdravé životní prostředí, z.s.

 

 

+++ Pozn.: V r. 2007 byla v rámci Natura 2000 vyhlášena EVL „Kaňon Vltavy u Sedlce". Tato lokalita byla nicméně účelově, bez jakékoliv opory v odborné přírodovědecké argumentaci, přerušena v šíři cca 50 m právě pro průchod předmostí a mostního tělesa v úseku 518/519 SOKP.

Přílohy:

NDU z.s.,
2016-02-24
přečteno 2680x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist